Aug 15, 2020   4:10 a.m.      Marcela        
University information system

Návratka k přihlášce ke studiu na UKF


Elektronická návratka k přihlášce ke studiu představuje soubor aplikací, s jejichž pomocí uchazeč podává žádost o ubytování na kolejích a předubytovává se.

V úvodu aplikace je zobrazena identifikce přihlášky, pro niž je návratka vyplňována. Zobrazena je fakulta a počáteční období budoucího studia uchazeče a typ přijímacího řízení (program a forma studia, do nichž byl uchazeč přijat). Následují sekce s odkazy na vlastní aplikace elektronické návratky:

Žádost o ubytování

Aplikce slouží pro elektronické podání žádosti o ubytování na kolejích a umožňuje sledovat stav jejího vyřízení.

Předubytování

Uchazečům, jímž bylo v žádosti o ubytování na kolejích vyhověno, umožňuje tato aplikace provádět výběr ubytovacího zařízení a pokoje, na kterém bude ubytován.

Informace o platbě

Aplikace poskytuje uchazečům informace o způsobu a výši úhrady poplatků spojených s ubytováním na kolejích

Odhlášení ze systému návratek

Aplikace umožňuje bezpečné odhlášení z Univerzitního informačního systému.