4. 6. 2020  23:23      Lenka        
Univerzitný informačný systém

Systémoví integrátori


Na tejto stránke nájdete zoznam systémových integrátorov jednotlivých pracovísk. Na tieto osoby sa môžu obracať pracovníci a študenti príslušných pracovísk, ak majú problémy s informačným systémom.

V prípade problému alebo chyby v informačnom systéme kontaktujte, prosím, svojho systémového integrátora, zoznam integrátorov vidíte v nasledujúcej tabuľke.

Pracovisko
Systémový integrátor
Telefón
E-mail
Kancelária
administrátorka spisovej služby
-- neuvedené --
bchuda [at] ukf.sk-- neuvedená --

Spoločná e-mailová adresa pre všetkých integrátorov je uis [at] ukf.sk.