Systémoví integrátoriHelp


Na tejto stránke nájdete zoznam systémových integrátorov jednotlivých pracovísk. Na tieto osoby sa môžu obracať pracovníci a študenti príslušných pracovísk, ak majú problémy s informačným systémom.

V prípade problému alebo chyby v informačnom systéme kontaktujte, prosím, svojho systémového integrátora, zoznam integrátorov vidíte v nasledujúcej tabuľke.

Pracovisko
Systémový integrátor
Telefón
E-mail
Kancelária
administrátorka spisovej služby-- neuvedené --bchuda [at] ukf.sk
-- neuvedená --

PacMan
Spoločná e-mailová adresa pre všetkých integrátorov je uis [at] ukf.sk.