21. 10. 2020  12:28      Uršuľa        
Univerzitný informačný systém
Univerzitný informačný systém Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre sprístupňuje akademickej obci, zamestnancom univerzity aj širokej verejnosti množstvo informácií. Systém je na univerzite aplikovaný dlhodobou usilovnou prácou mnohých osôb. Budeme preto radi, keď sa so všetkými problémami alebo námetmi budete obracať na pracovníkov prevádzky informačného systému, aby sme Vám mohli pomôcť alebo doplniť tento informačný systém o adekvátne funkcie. Najlepšie nás môžete kontaktovať elektronickou poštou na našej kontaktnej adrese.

  
Osobná administratíva

  •   Prihlásenie do osobnej administratívy UIS   •   Návod na prvé prihlásenie do UIS   •   Systémoví integrátori
 
  Prijímacie konanie

  •   Návratka k prihláške na štúdium na UKF

 
  Informácie o UKF

  •   Verejný dokumentový server