Univerzitní informační systém Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre zpřístupňuje akademické obci, zaměstnancům univerzity i široké veřejnosti řadu informací. Systém je na univerzitě zaváděn dlouhodobě usilovnou prací mnoha osob. Budeme proto rádi, když se s veškerými problémy či náměty budete obracet na pracovníky provozu informačního systému, abychom Vám mohli pomoci nebo doplnili tento informační systém o adekvátní funkce. Nejlépe nás můžete kontaktovat elektronickou poštou na naší kontaktní adrese.

Osobní administrativa

  •   Přihlášení do osobní administrativy UIS   •   Návod k prvnímu přihlášení do UIS   •   Systémoví integrátoři
 
Přijímací řízení

  •   Návratka k přihlášce ke studiu na UKF

 
Informace o UKF

  •   Veřejný dokumentový server